Public Relations

Public Relations: het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Waldner Media is gespecialiseerd in internet -positionering. De aanpak is resultaatgericht. Onze specialisme is de profilering van een bedrijf/organisatie op het internet.

Public Relations
Public Relations Crossmediaal

Doelstelling van een Public Relations-plan kan zijn het verhelderen van het beleid, de communicatie bevorderen met de publieksgroepen, naamsbekendheid van de vereniging /het bedrijf vergroten of het imago verbeteren.

Vormgeving & Creatie
Tekst & Websitecontent
Pers & Media
Online Communicatie

Daartoe wordt gebruikgemaakt van interne en externe communicatie om een bepaald publiek /doelgroep te informeren of te beïnvloeden met behulp van tekst, advertenties, publiciteit, promoties en speciale gebeurtenissen. Aan de andere kant heeft pr ook een signaalfunctie om trends en zaken uit de buitenwereld op te merken en ernaar te handelen.

International Public Relations Association