Public Relations

Public Relations
The world is a global village: Public Relations on the internet

Public Relations : het bewust en stelselmatig communiceren van een organisatie met in- en externe publieksgroepen ter ondersteuning van het beleid. Heeft u een belangrijke gebeurtenis te melden? Wij regelen uw perscontacten met zorgvuldigheid, integriteit en kwaliteit.

I-Public Relations

Persberichten koppeling met ANP Perssupport

Interne- en Externe Communicatie
Interne communicatie heeft ten doel het vergroten van de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers in het kader van de bedrijfscultuur en het personeelsbeleid.

Externe communicatie heeft ten doel het vestigen en behouden van een goede reputatie ter ondersteuning van het bedrijfsbeleid

In- en externe communicatie geschieden hoofdzakelijk door het geven van voorlichting, direct of via de media, op basis van een permanente dialoog met de in- en externe publieksgroepen van een organisatie.

Stelselmatig communiceren:
Communiceren volgens een vooropgezet plan. In dat plan wordt duidelijk:

  • wat het doel is
  • welke publieksgroep u voor ogen heeft
  • Hoe de opzet en uitvoering zijn van het Public Relations instrument

Internet PR- instrument voor elk bedrijf dat een goed en professioneel publiek imago wil creëren en behouden zoals

  • Website
  • interactie via social media
  • persberichten online : ( samenwerking ANP perssupport)
  • naamsbekendheid vergroten via bv adwords / display netwerk

werpen voor elk bedrijf vruchten af als uw website accurate en up-to-date informatie biedt en is toegespitst op en vindbaar voor is uw doelgroep.

Internet als strategische communicatie tool
Ook uw relatie met uw publiek(s groepen), journalisten, investeerders en andere voor belangrijke doelgroepen verbetert zich zichtbaar als u internet integreert in uw totale strategische bedrijfsplan.

Internet is een geweldig Public Relations instrument
Als u uw interne- en externe communicatie goed heeft bijgesteld, is het internet een geweldig public relations instrument

Website en Social Media: bedrijfs- en productpresentaties en koppeling organische ranking bedrijfswebsite

Anno 2016 is Public Relations steeds meer verweven met marketing, zeker op het internet.  Aandacht geven aan de positionering van uw bedrijf en gebeurtenissen binnen uw bedrijf, het promoten van nieuwe en bestaande producten middels een website en de toepassing van diverse social media tools. Waarbij de toepassing van deze tools tevens de ranking van de website beïnvloedt. Mooi voor uw PR en en commerciele activiteiten.

Public Relations
Public relations – corporate issues and concepts word cloud illustration. .

Inzet Google Adwords Displaycampagnes voor vergroten van naams- en productbekendheid

Inzet van Google Campagnes op het displaynetwerk voor vergroten naamsbekendheid en productpositionering. Betaalde campagnes om uw bedrijf en product onder de aandacht te brengen. Bij product adverteren is natuurlijk de link naar marketing snel gelegd.

PERSBERICHTEN
PERSFOTOGRAFIE
persbericht (all-in) vanaf 195 EUR:
interview
distributie regionale/landelijke/internationale media, een en ander afhankelijk van uw doelgroep.

links:

IPRA Public Relations
IPRA

 

 

 

 

 

IPRA Public Relations

prca public relations logo
PRCA

 

 

 

 

VPRA Branche organisatie
VPRA Branche organisatie